• Wydanie nr 05/07/2022 z dnia 05 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Otwocka : Zarządzeniem Nr  139/2022 z dnia 26.05.2022 r. przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Otwock, położoną w Otwocku przy ul. Stefana Żeromskiego 54 oznaczoną jako część działki ew.nr 7/1 z obr.54 zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

Lokalizacja