• Wydanie nr 12/08/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Szczepanowice, Pleśna, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 04/07/2022 z dnia 04 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości dłużnika Grzegorza Borzęckiego osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na składnik
majątku w postaci udziału 1/2 w prawie do nieruchomości gruntowych
niezabudowanych położonych w obrębie Szczepanowice, gmina Pleśna, powiat
tarnowski województwo małopolskie dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TR1T/00072178/9  – za cenę
nie niższą niż 13.784,00 zł brutto. Zainteresowani winni składać oferty
w terminie do 03 sierpnia 2022 roku do godz. 12.00  Szczegółowe
informacje w tym regulamin przetargu można uzyskać pod nr tel. 600 473
303.

Lokalizacja