• Wydanie nr 05/07/2022 z dnia 05 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Szczecin, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 26/05/2022 z dnia 26 maja 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Norberta Pieńskowskiego w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego 1650/300000 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Horeszków, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin, obręb ewidencyjny nr. 326201_1.2055, Pogodno 55, działka ewidencyjna 8/44 za najwyżej zaoferowaną cenę, nie niższą niż 3.000,00 zł wynikającą z operatu szacunkowego z dnia 9 sierpnia 2021 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Waldemara Siupika.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w dwóch egzemplarzach w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia, jeden w biurze syndyka znajdującym się w Szczecinie przy ul. Reymonta 39/4 71-276 Szczecin oraz drugi do w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) Szczegółowe informacje oraz wgląd do regulaminu przetargu można uzyskać pod nr telefonu 514-362-001 w godzinach od 9.00 do 14.00.

Lokalizacja