Wydanie nr 22/06/2024 z dnia 22 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 105.000,00 zł
Powierzchnia: 543.00 m2

Burmistrz Dzierżoniowa zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej położonej w obrębie Centrum przy ul. Brzegowej 75

Wydanie nr 07/06/2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 105.000,00 zł
Powierzchnia: 543.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Obiekt użytkowy
Miejscowość ogłoszenia: Dzierżoniów,
Województwo: dolnoslaskie

Szczegóły

Burmistrz Dzierżoniowa

Ogłoszenie nr 32/2024/PN

Burmistrz Dzierżoniowa

zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej położonej w obrębie Centrum przy ul. Brzegowej 75, KW SW1D/00016234/6 Nr działki - 524/4 obręb Centrum

Zagospodarowanie - zabudowana budynkiem mieszkalnym

Powierzchnia działki - 543 m2

Cena wywoławcza (netto) - 105 000 zł.

Termin przetargu - 31.07.2024r. o godz.11:30

Miejsce przetargu - sala nr 14 Urzędu Miasta w Dzierżoniowie (I piętro)

Wadium - w wysokości 10 500 zł. należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 50 9527 0007 0046 7773 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 26.07.2024r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

 • Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu, po odliczeniu wadium, należy uiścić na konto Urzędu Miasta Nr 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 • Dowód wniesienia wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu.

 • W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

 • Oferent może zapoznać się z regulaminem przetargu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta -stanowisko E lub na stronie internetowej http://bip.um.dzierzoniow.pl.

 • Na terenie sprzedawanej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr LII/344/14 z dnia 25 sierpnia 2014r. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - symbol 22MW.

 • Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się obecnym zagospodarowaniem nieruchomości, stanem technicznym budynku oraz uzbrojeniem. Działka o regularnym kształcie położona przy ul. Brzegowej, zabudowana budynkiem mieszkalnym. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym, wymagający prac rozbiórkowych. Budynek mieszkalny składający się z 4 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 304 m2, kubatura 747 m3. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej w okresie przedwojennym. Budynek został wyłączony z eksploatacji w 2015r. Powierzchnia zabudowy budynku 138 m2. Przez teren działki przebiegają sieci uzbrojenia technicznego oraz posadowiony jest słup oświetleniowy, których przebudowa kolidująca z planowanym zainwestowaniem

nastąpi na koszt inwestora, na warunkach określonych przez właściciela sieci i słupa. Z tego tytułu inwestorowi nie przysługują roszczenia wobec gminy.

 • W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 z póź.zm.).

 • W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo

w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 z późn. zm.)

 • Obecnie organizowany jest pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości.

 • Koszty notarialne i sądowe nabycia w/w nieruchomości ponosi oferent.

 • Sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) zostanie zwolniona z podatku Vat.

 • Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miasta - Biuro Obsługi Klienta stanowisko E, tel. 74 645-08-70/71, informacje o przetargu znajdują się również na stronie internetowej http://bip.um.dzierzoniow.pl.

 • Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dariusz Kucharski Burmistrza Dzierżoniowa

 

Dzierżoniów, 6. czerwca 2024r.

{{insertPDF nazwa=" Wypis " id="6663279a7969d"}}

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 19.40

Cena: 80.000,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 49.58

Cena: 187.700,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 46.43

Cena: 190.200,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Działka

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 41.94

Cena: 179.300,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzi...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Dobre Miasto, warminsko-mazurskie

WYKAZ NR 4 Sk.P/2024 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁA...

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Dychów, lubuskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Nadole, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Salino, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Mierzyno, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Czymanowo, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rybno, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Tadzino, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Powierzchnia: 15.10

Cena: 43.100,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Lidzbark Warmiński, warminsko-mazurskie

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Działka

Mrągowo, warminsko-mazurskie

Nieruchomość pod usługi lecznictwa uzdrowiskowego...

Powierzchnia: 13778.00

Cena: 28.000.000,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie