Wydanie nr 17/07/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

Burmistrz Śremu informuje, że przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntowa, położona w Śremie przy ulicy Przemysłowej

Wydanie nr 08/07/2024 z dnia 8 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Obiekt użytkowy
Miejscowość ogłoszenia: Śrem,
Gmina: Śrem,
Województwo: wielkopolskie

Szczegóły

U rząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem

tel. 61 28 35 225; mail: urzad@srem.pl

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

BURMISTRZ ŚREMU

informuje, że przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntowa, położona w Śremie przy ulicy Przemysłowej

numer geodezyjny

powierzchnia

numer KW

wartość rynkowa gruntu

2774/1

0.0219 ha

PO1M/00016213/2

41 800,00 zł

Działka 2774/1 położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, znajduje się w strefie zabudowy usługowo – przemysłowej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem warsztatu z częścią mieszkalną wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Sprzedaż nastąpi na podstawie roszczenia wynikającego z art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) za cenę, którą ustala się jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, tj. 3% oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, tj. 41 800,00 zł. Do podanej ceny, zastosowanie będą miały przepisy dot. pomocy publicznej. Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt.12 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 tejże ustawy, zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży wymienionej w wykazie nieruchomości udziela pracownik na Stanowisku Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Śremie, tel. 61 28 47 134 lub 604 586 515, pokój numer 25 – w godzinach pracy Urzędu.

W ykaz wywieszono dnia ….. lipca 2024 r.

Wykaz zdjęto dnia ….. …………….. 2024 r.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Data: 16.07.2024

Wynajem
Obiekt użytkowy

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wójt Gminy Fredropol ogłasza IV przetarg ustny nie...

Powierzchnia: 3047.00

Cena: 300.000,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Młodowice, podkarpackie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym n...

Powierzchnia: 8180.00

Cena: 920.778,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 6157.00

Cena: 259.675,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn,

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 29.80

Cena: 69.984,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Tuszyn, lodzkie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 3796.00

Cena: 406.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kępina, pomorskie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Powierzchnia: 3268.00

Cena: 420.561,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bełchatów, lodzkie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -...

Powierzchnia: 54.52

Cena: 138.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Łobżenica, wielkopolskie

INFORMACJA BURMISTRZA ŁOBŻENICY

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Łobżenica, wielkopolskie

Syndyk sprzeda udział ½ w prawie własności nieruch...

Powierzchnia: 147.00

Cena: 329.500,00

Data: 15.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie