Wydanie nr 17/07/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

Obwieszczenie Burmistrza Rzepina

Wydanie nr 10/07/2024 z dnia 10 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Dzierżawa
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Rzepin,
Gmina: Rzepin,
Województwo: lubuskie

Szczegóły

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Rzepina z dnia 10.07.2024 r.

Na podstawie: art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości z zasobu Gminy Rzepin:

 

Lp.

Numer księgi

wieczystej

Numer

działki

Rodzaj

użytków

klasa

Powierzchnia

(w ha)

Opis

nieruchomości

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy (brutto)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

GW1S/00015989/9

576/21

B

0,0016

Działka o powierzchni 16 m² przeznaczona jako grunt pod garaż

 

Rzepin

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

118,08 zł (w tym 22,08 zł VAT)

 

Wysokość stawek czynszu dzierżawnego określana jest na podstawie zarządzenia nr RO.0050.12.2023 Burmistrza Rzepina z dnia 27.01.2023r. w sprawie określenia zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących zasób Gminy Rzepin, oddanych w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Czynsz dzierżawny płatny jest do 30 czerwca każdego roku. Czynsz może być aktualizowany corocznie, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rzepina w sprawie określenia zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących zasób Gminy Rzepin na dany rok.

Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzepinie dnia 10.07.2024r. na okres 21 dni, tj. do dnia 31.07.2024 r. oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzepinie (www.rzepin.bip.net.pl)

Sporządzono dnia 10.07.2024 r. Z up. BURMISTRZA

Sekretarz Gminy

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Data: 16.07.2024

Wynajem
Obiekt użytkowy

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wójt Gminy Fredropol ogłasza IV przetarg ustny nie...

Powierzchnia: 3047.00

Cena: 300.000,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Młodowice, podkarpackie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym n...

Powierzchnia: 8180.00

Cena: 920.778,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 6157.00

Cena: 259.675,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn,

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 29.80

Cena: 69.984,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Tuszyn, lodzkie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 3796.00

Cena: 406.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kępina, pomorskie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Powierzchnia: 3268.00

Cena: 420.561,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bełchatów, lodzkie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -...

Powierzchnia: 54.52

Cena: 138.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Łobżenica, wielkopolskie

INFORMACJA BURMISTRZA ŁOBŻENICY

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Łobżenica, wielkopolskie

Syndyk sprzeda udział ½ w prawie własności nieruch...

Powierzchnia: 147.00

Cena: 329.500,00

Data: 15.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie