Wydanie nr 17/07/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 143.000,00 zł
Powierzchnia: 1079.00 m2

Przetargi ustne nieograniczone ogłoszone w celu zbycia niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Prudnik.

Wydanie nr 10/07/2024 z dnia 10 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 143.000,00 zł
Powierzchnia: 1079.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Prudnik,
Gmina: Prudnik,
Województwo: opolskie

Szczegóły

Prudnik, dnia 10.07.2024 r.

MG-V.6840.17.2023

i in. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Burmistrz Prudnika działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) ogłasza, że w dniu
11 września 2024 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim
w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3 pokój nr 117 odbędą się przetargi ustne nieograniczone ogłoszone w celu zbycia niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Prudnik.

PRZETARGI PO RAZ DRUGI

Położenie i oznaczenie

nieruchomości

 

Opis nieruchomości

1. Księga wieczysta

Nr OP1P/00009191/4

nieruchomość położona
w Prudniku przy ul. Walerii Nabzdyk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 6
obręb Prudnik – jako działka
nr
2154/2135 o pow. 0,1079 ha (RIIIa) właściciel Gmina Prudnik.

Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta Prudnik, w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w e.e., wod., kan., gaz znajduje się w bliskości, dojazd do nieruchomości z drogi nieurządzonej.

Stan zagospodarowania nieruchomości korzystny, działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg regularny, wielkość normatywna.

Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu. Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania

Teren położony w rejonie ul. gen. Stanisława Maczka w Prudniku, oznaczony jako działka nr 2154/2135mapa nr 6obręb Prudnik, jest określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „1MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Gmina Prudnik nie zastrzega prawa odkupu oraz nie ustala terminu zagospodarowania w/w nieruchomości.

Sposób zbycia – sprzedaż

Cena wywoławcza brutto – 143.000,00 zł w tym 23% podatku VAT

Wysokość wadium – 14.300,00 zł

Pierwszy przetarg odbył się 10 kwietnia 2024 r.

 

 

2. Księga wieczysta

Nr OP1P/00009191/4

nieruchomość położona
w Prudniku przy ul. Walerii Nabzdyk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 6
obręb Prudnik – jako działka nr 2155/2135 o pow. 0,1062 ha
(RIIIa)
właściciel Gmina Prudnik

Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta Prudnik, w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w e.e., wod., kan., gaz znajduje się w bliskości, dojazd do nieruchomości z drogi nieurządzonej.

Stan zagospodarowania nieruchomości korzystny, działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg regularny, wielkość normatywna.

Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania

Teren położony w rejonie ul. gen. Stanisława Maczka w Prudniku, oznaczony jako działka nr 2155/2135mapa nr 6obręb Prudnik, jest określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „1MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Gmina Prudnik nie zastrzega prawa odkupu oraz nie ustala terminu zagospodarowania w/w nieruchomości.

Sposób zbycia – sprzedaż

Cena wywoławcza brutto – 141.000,00 zł w tym 23% podatku VAT

Wysokość wadium – 14.100,00 zł

Pierwszy przetarg odbył się 10 kwietnia 2024 r.

 

3. Księga wieczysta Nr OP1P/00029597/6

Lokal mieszkalny nr 8 usytuowany
w budynku położonym w Prudniku
przy
ul. Młyńskiej 46, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków na
mapie nr 11,
obręb Prudnik, numerem
822/173
o pow. 0,0230 ha

Lokal mieszkalny nr 8 położony poddaszu (III piętro) budynku przy ul. Młyńskiej 46 w Prudniku, złożony z pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 53,15 m2.

Lokal w średnim stanie technicznym. Wykończenie ścian – tynki gładkie cementowo-wapienne malowane farbą emulsyjną, tapeta, płytki ceramiczne, wykończenie podłóg – płytki PCV, wykładzina PCV, terakota. Stolarka okienna
z PCV. Wyposażenie lokalu w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie - piecowe.
Standard wykończenia - niski.

Lokal wolny od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania

Nabywca nieruchomości ma obowiązek korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem – jako lokal mieszkalny.

Sposób zbycia - sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału 8/100 części w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie.

Cena wywoławcza brutto – 120.500,00 zł /sprzedaż zwolniona z podatku Vat/

Wysokość wadium – 12.050,00 zł

Pierwszy przetarg odbył się 22 maja 2024 r.

 

 

PRZETARGI PO RAZ TRZECI

Położenie i oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

 1. Księga wieczysta Nr OP1P/00009191/4 – nieruchomość położona w Prudniku w rejonie ulicy Walerii Nabzdyk, oznaczona
  w ewidencji gruntów i budynków
  na mapie nr 6 -
  obręb Prudnik –
  jako działki nr
  2159/156 i 2201/2168 (RIIIa), łączna powierzchnia nieruchomości - 0,0882 ha właściciel Gmina Prudnik.

 

Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta Prudnik, w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w e.e., wod., kan., gaz znajduje się w bliskości, dojazd do nieruchomości z drogi nieurządzonej.

Stan zagospodarowania nieruchomości korzystny, działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg regularny, wielkość normatywna.

Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia
do istniejących sieci uzbrojenia terenu. Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika teren działek nr 2159/156 i 2201/2168 jest ujęty na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: „3MN” – „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (…)”

Gmina Prudnik nie ustala terminu zagospodarowania i nie zastrzega prawa odkupu w/w nieruchomości.

Sposób zbycia – sprzedaż

Cena wywoławcza – 122.000,00 zł brutto – w tym 23% VAT

Wysokość wadium – 12.200,00 zł

Pierwszy przetarg odbył się 13 grudnia 2023 r.

Drugi przetarg odbył się 20 marca 2024 r.

 

Położenie i oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

 1. Księga wieczysta Nr OP1P/00009191/4 – nieruchomość położona w Prudniku w rejonie ulicy Walerii Nabzdyk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 6 - obręb Prudnik – jako działka nr 2188/2168 (Bp, RIIIa), powierzchnia nieruchomości - 0,1098 ha właściciel Gmina Prudnik.

 

Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta Prudnik, w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w e.e., wod., kan., gaz znajduje się w bliskości, dojazd do nieruchomości z drogi nieurządzonej.

Stan zagospodarowania nieruchomości korzystny, działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg regularny, wielkość normatywna.

Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia
do istniejących sieci uzbrojenia terenu. Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika teren działki nr 2188/2168 jest ujęty na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: „2MN” – „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (…)”.

Gmina Prudnik nie ustala terminu zagospodarowania i nie zastrzega prawa odkupu w/w nieruchomości.

Sposób zbycia – sprzedaż

Cena wywoławcza – 142.000,00 zł brutto – w tym 23% VAT

Wysokość wadium – 14.200,00 zł

Pierwszy przetarg odbył się 13 grudnia 2023 r.

Drugi przetarg odbył się 20 marca 2024 r.

 

Położenie i oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

 1. Księga wieczysta Nr OP1P/00009191/4 – nieruchomość położona w Prudniku w rejonie ulicy Walerii Nabzdyk, oznaczona
  w ewidencji gruntów i budynków
  na mapie nr 6 -
  obręb Prudnik –
  jako działka nr
  2189/2168 (Bp, RIIIa), powierzchnia nieruchomości - 0,1065 ha – właściciel Gmina Prudnik.

 

Nieruchomość niezabudowana położona w strefie peryferyjnej miasta Prudnik, w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w e.e., wod., kan., gaz znajduje się w bliskości, dojazd do nieruchomości z drogi nieurządzonej.

Stan zagospodarowania nieruchomości korzystny, działka niezabudowana, teren płaski, rozłóg regularny, wielkość normatywna.

Nabywca nieruchomości we własnym zakresie uzyskuje – u administratorów sieci przesyłowych – warunki podłączenia
do istniejących sieci uzbrojenia terenu. Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika teren działki nr 2189/2168 jest ujęty na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: „2MN” – „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (…)”.

Gmina Prudnik nie ustala terminu zagospodarowania i nie zastrzega prawa odkupu w/w nieruchomości.

Sposób zbycia – sprzedaż

Cena wywoławcza – 138.000,00 zł brutto – w tym 23% VAT

Wysokość wadium – 13.800,00 zł

Pierwszy przetarg odbył się 13 grudnia 2023 r.

Drugi przetarg odbył się 20 marca 2024 r.

 

Nieruchomości sprzedawane będą zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydanymi przez Starostę Prudnickiego, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Prudnik z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzajów użytków lub ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone
w w/w dokumentach. Ponadto okazanie punktów granicznych może nastąpić na wniosek i wyłączny koszt nabywcy.

Szczegółowe zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla sprzedawanych nieruchomości są dostępne do wglądu w Wydziale Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3.

W przetargach mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis
z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa.
Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. W przypadku wpłaty wadium przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków
lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy (małżonka).

Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie wadium w terminie do dnia 4 września 2024 roku, z określeniem oznaczenia nieruchomości i kwoty wadium. Wadium należy wpłacić przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Prudnik Nr 46 8905 0000 2001 0000 0215 0108 Bank Spółdzielczy
w Prudniku
. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Prudnik. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem trzech dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą
w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Prudnik. Jeżeli osoba ustalona,
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Prudnika może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty notarialne i koszty sądowe poniesie nabywca.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki nr 3, pokój nr 20,
tel. 77 406 62 52.

Burmistrz Prudnika zastrzega sobie prawo odwołania przetargów w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

BURMISTRZ

Grzegorz Zawiślak

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Data: 16.07.2024

Wynajem
Obiekt użytkowy

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wójt Gminy Fredropol ogłasza IV przetarg ustny nie...

Powierzchnia: 3047.00

Cena: 300.000,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Młodowice, podkarpackie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym n...

Powierzchnia: 8180.00

Cena: 920.778,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 6157.00

Cena: 259.675,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn,

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 29.80

Cena: 69.984,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Tuszyn, lodzkie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 3796.00

Cena: 406.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kępina, pomorskie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Powierzchnia: 3268.00

Cena: 420.561,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bełchatów, lodzkie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -...

Powierzchnia: 54.52

Cena: 138.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Łobżenica, wielkopolskie

INFORMACJA BURMISTRZA ŁOBŻENICY

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Łobżenica, wielkopolskie

Syndyk sprzeda udział ½ w prawie własności nieruch...

Powierzchnia: 147.00

Cena: 329.500,00

Data: 15.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie