Wydanie nr 17/07/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wydanie nr 09/07/2024 z dnia 9 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Dzierżawa
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Drawsko Pomorskie,
Gmina: Drawsko pomorskie,
Województwo: zachodniopomorskie

Szczegóły

Załącznik do Zarządzenia Nr /2024

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 2024r.

Wykaz

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029), ogłasza się poniższy wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Oznaczenie

nieruchomości /wg

Księgi Wieczystej

Powierzchnia działki przeznaczonej do dzierżawy

Opis nieruchomości i jej przeznaczenie

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy

 

Termin wnoszenia opłat,

zasad aktualizacji opłat

 

UWAGI

Część działki nr 270/1 obr. 0011 miasta Drawsko Pomorskie

(KW KO1D/00011656/0) 

0,0020 ha

zgodnie
z załącznikiem graficznym nr 1

Działka znajdująca się
w pośredniej części miasta, przeznaczona na cele warzywne, Bi.

6,00zł/rocznie

Czynsz płatny w terminie do 31 marca każdego roku z tym, że czynsz za 2024 rok płatny będzie w terminie 15 dni od podpisania umowy dzierżawy.

W trakcie trwania umowy czynsz podwyższany będzie corocznie , co najmniej
o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim ze skutkiem od dnia 1 stycznia.

Przetarg ustny nieograniczony, dzierżawa na czas nieoznaczony.

Działki nr 88/3 i 88/4 obr. Mielenko Drawskie gmina Drawsko Pomorskie
(KW KO1D/00012808/8)

28,8834 ha,

zgodnie
z załącznikiem graficznym nr 2

Działka nr 88/3, ŁV, N, działka nr 88/4, Ws, N, ŁV, PsVI przeznaczone na cele rybacko - wędkarskie, działka po nieistniejącej kopalni wapna łąkowego.

2300, 00 zł + 23% podatek Vat/rocznie

Czynsz płatny w terminie do 31 marca każdego roku z tym, że czynsz za 2024 rok płatny będzie w terminie 15 dni od podpisania umowy dzierżawy.

W trakcie trwania umowy czynsz podwyższany będzie corocznie , co najmniej
o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim ze skutkiem od dnia 1 stycznia.

Przetarg ustny nieograniczony, dzierżawa na czas nieoznaczony.

Część działki nr 291/3 obr. 0011 miasta Drawsko Pomorskie
(KW KO1D/00018017/8)

0,0344 ha zgodnie
z załącznikiem graficznym nr 3

Działka niezabudowana znajdująca się w pośredniej części miasta przeznaczona na cele rekreacyjne, ŁIII

104,00 zł + 8 % podatek Vat/rocznie

Czynsz płatny w terminie do 31 marca każdego roku z tym, że czynsz za 2024 rok płatny będzie w terminie 15 dni od podpisania umowy dzierżawy.

W trakcie trwania umowy czynsz podwyższany będzie corocznie , co najmniej
o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim ze skutkiem od dnia 1 stycznia.

Przetarg ustny nieograniczony, dzierżawa na czas nieoznaczony.

Część działki nr 19/10 obr. 0007 miasta Drawsko Pomorskie
(KW KO1D/00013406/7)

0,0277 ha zgodnie
z załącznikiem graficznym nr 4

Działka niezabudowana znajdująca się w pośredniej części miasta przeznaczona na cele warzywne, RIVb

83,10 zł/rocznie

Czynsz płatny w terminie do 31 marca każdego roku z tym, że czynsz za 2024 rok płatny będzie w terminie 15 dni od podpisania umowy dzierżawy.

W trakcie trwania umowy czynsz podwyższany będzie corocznie , co najmniej
o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim ze skutkiem od dnia 1 stycznia.

Przetarg ustny nieograniczony, dzierżawa na czas nieoznaczony.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim

Umieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 04 lipca 2024 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu 2024 r.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Data: 16.07.2024

Wynajem
Obiekt użytkowy

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wójt Gminy Fredropol ogłasza IV przetarg ustny nie...

Powierzchnia: 3047.00

Cena: 300.000,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Młodowice, podkarpackie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym n...

Powierzchnia: 8180.00

Cena: 920.778,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 6157.00

Cena: 259.675,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn,

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 29.80

Cena: 69.984,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Tuszyn, lodzkie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 3796.00

Cena: 406.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kępina, pomorskie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Powierzchnia: 3268.00

Cena: 420.561,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bełchatów, lodzkie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -...

Powierzchnia: 54.52

Cena: 138.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Łobżenica, wielkopolskie

INFORMACJA BURMISTRZA ŁOBŻENICY

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Łobżenica, wielkopolskie

Syndyk sprzeda udział ½ w prawie własności nieruch...

Powierzchnia: 147.00

Cena: 329.500,00

Data: 15.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie