Wydanie nr 22/06/2024 z dnia 22 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

WYKAZ nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto przeznaczonych do sprzedaży

Wydanie nr 10/06/2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Lokal użytkowy
Miejscowość ogłoszenia: ,

Szczegóły

 

WYKAZ

 

nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto przeznaczonych do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/258/98 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (z późn. zm.).

Zgodnie z zarządzeniem nr IN.0050.70.2024.MZG Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 10 kwietnia 2024 r. w zmienionym zarządzeniem nr IN.0050.99.2024.MZG Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 23 maja 2024 r. przeznaczony został w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal o innym przeznaczeniu nr 3 w budynku  nr 12 przy ul. Łużyckiej w Dobrym Mieście wraz z udziałem 1600/10605 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz taki sam udział w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 494 o pow. 0,0098 ha, położona w obrębie nr 0001 miasta Dobre Miasto, opisanej w księdze wieczystej nr OL1O/00051726/0.

 

Opis nieruchomości:

Lokal o innym przeznaczeniu (niemieszkalny) nr 3, o powierzchni użytkowej 16,00 m2, usytuowany jest na poddaszu budynku mieszkalnego w Dobrym Mieście przy ul. Łużyckiej 12. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wybudowany około 1830 r., o powierzchni zabudowy 98 m2 (zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków). Budynek w zabudowie zwartej, na planie prostokąta. Ściany murowane z cegły, otynkowane. Dach dwuspadowy, kryty dach kryty dachówką ceramiczną.

Lokal składa się z 1 (jednego) pokoju o powierzchni 15,6 m2 oraz z wc o powierzchni 0,4 m2.

Lokal o innym przeznaczeniu, zgodnie zaświadczeniem znak BI-705.45.20234.JKJ15 z dnia 24 kwietnia 20234 r. wydanym przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie Wydział Budownictwa i Infrastruktury, spełnia wymagania ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Odrębna własność zostanie ustanowiona z momencie jego sprzedaży.

Wykończenie wnętrza:

  • stolarka okienna – drewniana (starego typu);

  • stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe (standardowe starego typu);

  • okładziny ścian – tynki malowane farbą.

Instalacje:

  • elektroenergetyczna,

  • wodno - kanalizacyjna.

 

Obecnie lokal charakteryzuje się złym stanem technicznym kwalifikującym się do generalnego remontu.

Bezpośredni dojazd do nieruchomości z drogi o nawierzchni asfaltowej (ul. Łużyckiej).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr GN.0050.278.2015.CR Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków Gminy Dobre Miasto budynek nr 12 przy ul. Łużyckiej
wpisany został do gminnej ewidencji zabytków.

Działy I-Sp, III oraz IV KW Nr OL1O/00051726/0 są wolne od wpisów i jakichkolwiek wzmianek
o wnioskach.

Dział I O zawiera wpis:

Numer wzmianki REP.C. / NOTA / 216013 / 24

Chwila zamieszczenia 2024-03-06-14.24.28.454565

Numer wzmianki DZ. KW. / OL1O / 6904 / 24 / 1

Opis wzmianki wyodrębnienie lokalu i założenie dla niego nowej KW

Chwila zamieszczenia 2024-03-07-07.01.39.382989

 

Dział II zawiera wpis:

Numer wzmianki REP.C. / NOTA / 216013 / 24

Chwila zamieszczenia 2024-03-06-14.24.28.417815

 

Numer wzmianki DZ. KW. / OL1O / 6905 / 24 / 1

Opis wzmianki: zmiana udziału właściciela wyodrębnionego lokalu w nieruchomości wspólnej

Chwila zamieszczenia 2024-03-07-07.05.54.048249

 

Numer wzmianki DZ. KW. / OL1O / 6904 / 24 / 1

Opis wzmianki: wyodrębnienie lokalu i założenie dla niego nowej KW

Chwila zamieszczenia 2024-03-07-07.01.39.681991

 

Uwarunkowania planistyczne:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Warszawska, Łużycka, Kolejowa, Gdańska, Zwycięstwa zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Dobrym Mieście XXIV/182/2012 z dnia 26 kwietnia 26 kwietnia 2012 r. działka nr 494 położona w obrębie geodezyjnym 0001 miasta Dobre Miasto oznaczona jest symbolem 11MUS – teren zabudowy śródmiejskiej.

Działka nr 494 położona jest poza specjalną strefą ekonomiczną. Ponadto Rada Miejska w Dobrym Mieście nie wyznaczyła w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 o ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (tj., Dz. U. z 2024 r., poz. 278).Lp.

Położenie nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia działki

Nr Księgi Wieczystej

Cena sprzedaży lokalu [zł] netto

1.

Dobre Miasto

ul. Łużycka 12

obręb nr 0001 Dobre Miasto
dz. nr 494 o pow. 0,0098 ha (w tym B 0,0098 ha)

KW Nr OL1O/00051726/0

 

 

20.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

 

 

 

Do zbycia lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 361 ). Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10
w związku z art. 29a ust. 8 ww. ustawy zbycie lokalu i związanego z nim udziału w gruncie
zwolnione jest
z podatku.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej – Gospodarka Nieruchomościami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14, przez okres 21 dni tj. od dnia 10 czerwca 2024 r. do dnia 01 lipca 2024 r. a ponadto publikuje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście http://bip.dobremiasto.com.pl/ i internetowej urzędu http://dobremiasto.com.pl/, a także zamieszcza się w mediach elektronicznych http://otoprzetargi.pl/ oraz podaje do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Z dniem 22 lipca 2024 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje (zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Po upływie wyżej wymienionych terminów podane zostanie do publicznej wiadomości ogłoszenie o terminie, miejscu i warunkach przetargu.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Referacie Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14, pokój nr 6 oraz pod numerem telefonu 89 616 19 24.

 

 

Z up. BURNMISTRZA

/-/

Justyna Roczeń

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 19.40

Cena: 80.000,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 49.58

Cena: 187.700,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 46.43

Cena: 190.200,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Działka

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 41.94

Cena: 179.300,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzi...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Dobre Miasto, warminsko-mazurskie

WYKAZ NR 4 Sk.P/2024 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁA...

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Dychów, lubuskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Nadole, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Salino, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Mierzyno, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Czymanowo, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rybno, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Tadzino, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Powierzchnia: 15.10

Cena: 43.100,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Lidzbark Warmiński, warminsko-mazurskie

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Działka

Mrągowo, warminsko-mazurskie

Nieruchomość pod usługi lecznictwa uzdrowiskowego...

Powierzchnia: 13778.00

Cena: 28.000.000,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie