Wydanie nr 17/07/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Ruchomości

Przetarg II na sprzedaż n/w składników majątkowych.

Wydanie nr 10/05/2024 z dnia 10 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: maszyny, urządzenia
Miejscowość ogłoszenia: Białystok,
Powiat: 61,
Gmina: 01,
Województwo: 20

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział
Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182, miejscowość Białystok

ogłasza przetarg II na sprzedaż n/w składników majątkowych.

Znak sprawy: PSGBI.NTDZ.822.01.24

 1. Zbywca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej: „PSG
  sp. z o.o.”) Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, kod pocztowy 15-182, miejscowość Białystok.

 2. Przedmiot sprzedaży:

 1. Pierwszym przedmiotem sprzedaży jest ogrodzenie z rozbiórki, w którego skład wchodzą następujące elementy:

  1. Przęsła panelowe 150x250 cm (siatka), szare – 38 szt.

  2. Cokoły betonowe 6x20x250 cm(pod przęsła) – 35 szt.

  3. Łączniki cokołu ogrodzenia pod słupki, system H – 42 szt.

Cena wywoławcza brutto – 1405 zł(brak możliwości kupna pojedynczych elementów – kupno tylko jako całość przedmiotu)

II. Drugim przedmiotem sprzedaży jest elektrozgrzewarka Fusion AM35220E, SAT

484502386596

Cena wywoławcza brutto – 819,20 zł

Zbywca zaleca dokonanie oględzin przedmiotu sprzedaży na miejscu w celu dokonania oceny ilości i stanu przedmiotów sprzedaży przed złożeniem oferty.

W składanej ofercie prosimy uwzględnić konieczność załadunku i transportu we własnym zakresie.

Przedmioty sprzedaży przedstawione są w załączniku „ilustracje przedmiotów sprzedaży”

Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr
tel.
85 675 68 81.

 1. Cena wywoławcza w zł:

Podane powyżej ceny zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

złożenie pisemnej oferty w siedzibie organizatora przetargu w zabezpieczonej kopercie z naniesionymi danymi: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, Sekretariat pokój nr 21 z dopiskiem: oferta przetargowa: ogrodzenie /elektrozgrzewarka Fusion, termin składania do dnia 24.05.2024 roku do godziny 9:30,

 1. Dodatkowe uwagi:

 1. otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie organizatora przetargu ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, budynek A, sala konferencyjna pokój nr 25. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona,

 2. termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od dnia otwarcia ofert,

 3. Organizator przetargu wybierze oferenta, który spełni stawiane warunki i zaoferuje najwyższą cenę spośród złożonych ofert. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferuje (najwyższą) tę samą cenę, oferenci zostaną zawiadomieni o konieczności złożenia ofert konkurencyjnych,

 4. oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest zobowiązany do zapłaty ceny ofertowej w terminie wskazanym w otrzymanej fakturze,

 5. informacja o miejscu i sposobie odbioru (własnym kosztem i staraniem) przedmiotu sprzedaży zostanie przekazana nabywcy przez przedstawicieli Gazowni w Łomży. Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w Gazowni w Łomży, ul. Przemysłowa 4, 18-400 Łomża. Przy odbiorze składnika majątkowego nabywca zobowiązany będzie do przedstawienia osobie przekazującej potwierdzenia wyboru oferty nabywcy, potwierdzenia zapłaty ceny nabycia, dowodu osobistego,

 6. w przypadku gdy nabywca wyłoniony w przeprowadzonym przetargu zrezygnuje
  z prawa zakupu, w jego miejsce wstępuje kolejny oferent biorący udział w przetargu
  z najwyższą ceną spośród pozostałych ofert,

 7. organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu w całości lub w części bez wyboru oferty i bez podania przyczyny.

informacje na temat:

 1. zbywanych składników majątkowych, udzielane będą pod numerami
  telefonów 85 675 68 81 lub 695 127 597, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14

 2. warunków i zasad uczestnictwa w przetargu, udzielane będą pod numerami
  telefonów 85 675 68 81lub 695 127 597, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 (z wyłączeniem dnia przetargu).

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanych składników majątkowych.

 1. Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG
  sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Bandrowskiego 16 , 33-100 Tarnów.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży środka trwałego/złomu powstałego w procesie likwidacji środków trwałych i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit.b).

 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
  w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,
  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Załącznik:

1. Wzór formularza ofertowego na zakup składnika majątkowego.

……………………….

Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego

*niewłaściwe skreślić

{{insertPDF nazwa=" Ogłoszenie " id="663e70d1a5b40"}}
{{insertPDF nazwa=" Formularz oferty " id="663e70e77ef9e"}}

Lokalizacja

Ruchomości

Proponowane dla Ciebie

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieog...

Cena: 104.250,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
maszyny przemysłowe

Ruciane-Nida,

SKODA SUPERB III

Cena: 73.000,00

Data: 10.07.2024

Sprzedaż
samochody osobowe

Piekary Śląskie, slaskie

Na sprzedaż Skoda Yeti 2.0 TDI DPF MR’09 E4

Data: 09.07.2024

Sprzedaż
samochody osobowe

Warszawa, mazowieckie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakł...

Data: 26.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Szczecin, zachodniopomorskie

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieogra...

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Rymanów, podkarpackie

Ogłoszenie V publicznego przetargu ustnego nieogra...

Data: 25.06.2024

maszyny, urządzenia
Sprzedaż

Rudnik, lubelskie

Na sprzedaż Zwijarka do blachy Typ XZM-25x3

Cena: 35.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Piekło Górne, pomorskie

Na sprzedaż Szlifierka SPA Typ SPA-25

Cena: 17.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Piotrówek, lubelskie

Na sprzedaż Szlifierka do otworów i wałków Typ SOJ...

Cena: 9.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Sztum, pomorskie

Na sprzedaż Szlifierka do otworów Typ 3A-227

Cena: 12.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Józefów, lodzkie

Na sprzedaż Szlifierka do wałków Typ 3A-227

Cena: 12.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Osmolice Drugie, lubelskie

Na sprzedaż Szlifierka RUP Typ RUP-28

Cena: 20.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Józefów, lodzkie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ 2H-135

Cena: 9.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ WKA-40

Cena: 10.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ WKA-40

Cena: 10.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie