Wydanie nr 17/07/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Ruchomości

Syndyk masy upadłości Kuźni Łabędy S.A. sprzeda elementy linii technologicznej do kucia iglic do rozjazdów kolejowych

Wydanie nr 04/06/2024 z dnia 4 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: maszyny, urządzenia
Miejscowość ogłoszenia: brak,
Powiat: cieszyński,
Gmina: Skoczów,
Województwo: slaskie

Szczegóły

  1. Syndyk masy upadłości Kuźni Łabędy S.A. przedstawia warunki sprzedaży w trybie przetargu ustnego z wolnej ręki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (Dz.U 2003 Nr 60, poz.535 t.j.) ruchomości wchodzących w skład majątku masy upadłości KUŹNI ŁABĘDY SA w upadłości z siedzibą w Gliwicach przy ul. Mechaników 9, składających się z następujących składników:

L.p.

Określenie i opis ruchomości

Ilość

J.m.

Wartość oszacowania /PLN/

Cena wywoławcza netto /PLN/

1.

Elementy linii technologicznej do kucia iglic do rozjazdów kolejowych, w tym:

 -

10 209 012,00

10 300 000,00

1.1

Prasa kuźnicza o napędzie hydraulicznym i nacisku 5.000 ton wraz z dokumentacją (paszport maszyny)

1

szt.

6 333 012,00

6 400 000,00

1.2

System poziomych manipulatorów do transportu szyn RTS wraz z systemem bezpieczeństwa, systemem podtrzymania napięcia UPS oraz dokumentacją (paszport urządzenia)

1

szt.

1 999 200,00

2 000 000,00

1.3

System ręcznego smarowania narzędzi woda-grafit wraz z dokumentacją (paszport urządzenia)

1

szt.

693 600,00

700 000,00

1.4

Nadrzędny system sterowania i kontroli całej linii wraz z dokumentacją (paszport urządzenia)

1

szt.

285 600,00

300 000,00

1.5

Indukcyjny piec elektryczny do nagrzewania końcówek szyn i systemem chłodzenia wraz z dokumentacją (paszport maszyny)

1

szt.

897 600,00

900 000,00

2.

Prototypowa stacja transformatorowa i rozdzielnia

1

szt.

204 000,00

250 000,00

3.

Dwa zestawy matryc (góra/dół) do przekuwania szyn iglicowych standard 60E1A6 oraz 49E1A3 wraz z dokumentacją wykonawczą

4

kpl.

1 020 000,00

1 100 000,00

4.

Hydrauliczna prasa krawędziowa P300 firmy Mengele

1

szt.

49 500,00

50 000,00

5.

Wózek widłowy Heli CPCDN30, 3 t.

1

szt.

21 600,00

25 000,00

6.

Stal narzędziowa WNL (do produkcji matryc), rozcięta kostka

5,5

T

16 830,00

20 000,00

7.

Magazyn szyn kolejowych - według zestawienia

30

T

84 093,10

85 000,00

8.

Drobne narzędzia i materiały eksploatacyjne (smary, olej, glikol)

-

-

0,00

70 000,00

RAZEM

11 605 035,10

11 900 000,00


Cena wywoławcza Zespołu Ruchomości wynosi 11.900.000,00 zł netto (słownie: jedenaście milionów dziewięćset tysięcy złotych).

Szczegółowy opis poszczególnych składników Zespołu Ruchomości objętych niniejszym Regulaminem wraz z wyceną dostępny jest na żądanie stron w Kancelarii Syndyków Śląskich w Pszowie przy ul. Traugutta 31/1. Szczegółowych informacji udziela pełnomocnik Organizatora pod nr tel.: 600 975 024 oraz email: marek.lehmann@syndykat.com.pl

Przedmiot przetargu można oglądać za wcześniejszym umówieniem z pełnomocnikiem Organizatora w Sosnowcu przy ul. Nowopogońskiej 1. Ilość licytantów na przetargu może być nieograniczona. W przetargu oferty mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Uczestnikiem przetargu (licytantem) nie może być:
a) syndyk i Sędzia Komisarz,
b) upadły, członkowie zarządu i rady nadzorczej upadłego, akcjonariusze upadłego,
c) pełnomocnicy syndyka oraz osób wymienionych w pkt. b),
d) małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo osób wymienionych w pkt. a, b i c;
e) oferenci w stosunku do których ogłoszono upadłość, postępowanie restrukturyzacyjne bądź likwidację.

3. Organizator ustala wadium przetargowe w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) ceny wywoławczej netto tj. kwotę 2.975.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. Oddział w Rybniku o numerze 55 1090 0088 0000 0001 5618 5421. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Organizatora. Jako tytuł przelewu bankowego należy podać: „Wadium przetargowe sygn.akt GL1G/GUp/28/2023

Licytant, który nie wpłacił wadium, wpłacił wadium po terminie wskazanym wyżej lub w mniejszej wysokości niż wymagana nie będzie dopuszczony do udziału w przetargu.

4. Sprzedaż i nabycie Zespołu Ruchomości następuje w takim stanie, w jakim się znajduje w dacie sprzedaży. Nie przewiduje się zawarcia umowy przedwstępnej lub warunkowej chyba że, obowiązek taki wynika z przepisów ustawy.

5.Przetarg odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23 w dniu 27 czerwca 2024 roku o godzinie 11.00 sala. 112 w obecności wszystkich zainteresowanych.

6. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

7.Organizator zastrzega prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu do czasu rozpoczęcia przetargu. Organizator ma prawo do zamknięcia przetargu bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert oraz prawo unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

8.Niniejszy Regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w Sądzie Rejonowym w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, w Kancelarii Syndyków Śląskich w Pszowie przy ul. Traugutta 31/1

Lokalizacja

Ruchomości

Proponowane dla Ciebie

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieog...

Cena: 104.250,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
maszyny przemysłowe

Ruciane-Nida,

SKODA SUPERB III

Cena: 73.000,00

Data: 10.07.2024

Sprzedaż
samochody osobowe

Piekary Śląskie, slaskie

Na sprzedaż Skoda Yeti 2.0 TDI DPF MR’09 E4

Data: 09.07.2024

Sprzedaż
samochody osobowe

Warszawa, mazowieckie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakł...

Data: 26.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Szczecin, zachodniopomorskie

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieogra...

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Rymanów, podkarpackie

Ogłoszenie V publicznego przetargu ustnego nieogra...

Data: 25.06.2024

maszyny, urządzenia
Sprzedaż

Rudnik, lubelskie

Na sprzedaż Zwijarka do blachy Typ XZM-25x3

Cena: 35.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Piekło Górne, pomorskie

Na sprzedaż Szlifierka SPA Typ SPA-25

Cena: 17.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Piotrówek, lubelskie

Na sprzedaż Szlifierka do otworów i wałków Typ SOJ...

Cena: 9.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Sztum, pomorskie

Na sprzedaż Szlifierka do otworów Typ 3A-227

Cena: 12.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Józefów, lodzkie

Na sprzedaż Szlifierka do wałków Typ 3A-227

Cena: 12.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Osmolice Drugie, lubelskie

Na sprzedaż Szlifierka RUP Typ RUP-28

Cena: 20.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Józefów, lodzkie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ 2H-135

Cena: 9.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ WKA-40

Cena: 10.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ WKA-40

Cena: 10.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie