Wydanie nr 17/07/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Ruchomości
Cena: 1.220.140,15 zł

Syndyk sprzeda przyrządy i akcesoria ogrodnicze

Wydanie nr 05/06/2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 1.220.140,15 zł
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: maszyny, urządzenia
Miejscowość ogłoszenia: ,

Szczegóły

Syndyk wskazuje, iż stan ruchomości jest podany na dzień 7 czerwca 2024

r., i może ulec zmianie. W przypadku zmiany stanu masy upadłości

podlegającemu sprzedaży, cena poszczególnych pakietów zostanie

odpowiednio pomniejszona o kwotę uprzednio wyprzedanych ruchomości.

Syndyk masy upadłości Marii Magdaleny Pupkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą wpisaną do rejestru CEIDG pod firmą Maria Magdalena Pupkowska Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „HASTER-ROMAN” mieszczącej się przy ul. Arciszewskiego 14 w Skwierzynie- Mateusz Wardyn sprzeda z wolnej ręki mienie ruchome wchodzące w skład masy upadłości w postaci:

1. Stanów magazynowych (urządzenia i akcesoria fabrycznie nowe) firmy Maria Magdalena Pupkowska Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „HASTER-ROMAN” obejmujących ponad 100 tys. pozycji w tym m.in.:

- przyrządy i akcesoria ogrodnicze,

- elektronarzędzia,

- kosiarki,

- narzędzia ręczne

- odzież robocza,

- sanki

Za cenę oszacowania w łącznej kwocie 1 220 140,15 zł

2. Wyposażenia biurowego w tym m.in.:

- komputery, monitory,

- drukarki

- telefony

- regały

- stoły

- namiot ekspozycyjny

Za cenę oszacowania w łącznej kwocie 14 113,00 zł

3. Środki trwałe w tym m.in.:

- hala namiotowa

- samochód osobowy Mitsubishi Outlander rb. 2010 r.,

- samochód ciężarowy Mercedes 310 rb. 1995 r.,

- meble kuchenne

- drukarki fiskalne

Za cenę oszacowania w łącznej kwocie 44 506,52 zł

Szczegółowy wykaz ruchomości oraz wyceny znajdują się w kancelarii syndyka, istnieje możliwość zapoznania się z wykazem oraz z wyceną w kancelarii syndyka po uprzednim umówieniu się lub poprzez przekazanie ich na adres mailowy

Oferty należy składać listownie lub osobiście do biura Syndyka (Syndyk Mateusz Wardyn, Ul. Reymonta 39/4, 71-276 Szczecin), w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, w terminie do dnia 5 lipca do godz. 14:00 dnia, w którym upływa termin składania ofert z czytelnym dopiskiem na kopercie " OFERTA ZAKUPU RUCHOMOŚCI MARIA MAGDALENA PUPKOWSKA PUH „HASTER-ROMAN” SYGN.AKT: GW1G/GUp/28/2023". W treści należy wskazać informację czy oferta dotyczy chęci zakupu stanów magazynowych, wyposażenia biurowego czy środków trwałych. W treści oferty należy zawrzeć poniższe oświadczenia:

  1. Oświadczam, iż wyrażam chęć nabycia ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Marii Magdaleny Pupkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą wpisaną do rejestru CEIDG pod firmą Maria Magdalena Pupkowska Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „HASTER-ROMAN”;

  2. Oświadczam, iż zobowiązuję się do pokrycia wszelkich podatków i opłat oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy;

  3. Oświadczam, iż zapoznałem się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz o braku zastrzeżeń co do ich stanu, a ponadto składam oświadczenie o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się względem syndyka ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży wraz ze zobowiązaniem powtórzenia tego oświadczenia w umowie kupna-sprzedaży;

  4. Oświadczam, iż dokonam zaoferowanej zapłaty w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu mojej oferty;

  5. Oświadczam, iż znany mi jest stan prawny wszelkich ruchomości objętych sprzedażą i w związku z powyższym nie roszczę i nie będę wnosić w przyszłości żadnych roszczeń w stosunku do masy upadłości.

Zapytania należy kierować na adres mailowy: mateusz.wardyn@wardyndoradztwo.pl bądź pod nr telefonu 514 362 001.

Lokalizacja

Ruchomości

Proponowane dla Ciebie

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieog...

Cena: 104.250,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
maszyny przemysłowe

Ruciane-Nida,

SKODA SUPERB III

Cena: 73.000,00

Data: 10.07.2024

Sprzedaż
samochody osobowe

Piekary Śląskie, slaskie

Na sprzedaż Skoda Yeti 2.0 TDI DPF MR’09 E4

Data: 09.07.2024

Sprzedaż
samochody osobowe

Warszawa, mazowieckie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakł...

Data: 26.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Szczecin, zachodniopomorskie

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieogra...

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Rymanów, podkarpackie

Ogłoszenie V publicznego przetargu ustnego nieogra...

Data: 25.06.2024

maszyny, urządzenia
Sprzedaż

Rudnik, lubelskie

Na sprzedaż Zwijarka do blachy Typ XZM-25x3

Cena: 35.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Piekło Górne, pomorskie

Na sprzedaż Szlifierka SPA Typ SPA-25

Cena: 17.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Piotrówek, lubelskie

Na sprzedaż Szlifierka do otworów i wałków Typ SOJ...

Cena: 9.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Sztum, pomorskie

Na sprzedaż Szlifierka do otworów Typ 3A-227

Cena: 12.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Józefów, lodzkie

Na sprzedaż Szlifierka do wałków Typ 3A-227

Cena: 12.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Osmolice Drugie, lubelskie

Na sprzedaż Szlifierka RUP Typ RUP-28

Cena: 20.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Józefów, lodzkie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ 2H-135

Cena: 9.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ WKA-40

Cena: 10.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ WKA-40

Cena: 10.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie