Wydanie nr 17/07/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Ruchomości

Wykaz Burmistrza Zbąszynka

Wydanie nr 30/04/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Dzierżawa
Przedmiot ogłoszenia: maszyny, urządzenia
Miejscowość ogłoszenia: Zbąszynek,
Powiat: 08,
Gmina: 06,
Województwo: 08

Szczegóły

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację,

że przeznacza do dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 31 marca 2027r.

część nieruchomości gruntowej o pow. 37,73 m2

w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 666/28

w Zbąszynku, przy ul. Wojska Polskiego,

z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

Nieruchomość stanowi własność gminy Zbąszynek.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych

prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00028258/4.

Gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
dla przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000r. Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11.05.2000r. z późniejszymi zmianami działka nr 666/28 oznaczona jest symbolem „M 8” – Mieszkalnictwo.
Obszar zabudowany do adaptacji i uzupełnień.

Roczny czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 11,27 zł

/słownie: jedenaście złotych i dwadzieścia siedem groszy/.

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z dołu do dnia 30 czerwca każdego roku

na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek

nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców

czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie

w wysokości równowartości pieniężnej 1/3 średniej ceny skupu żyta publikowanej przez GUS

za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy
za 100 m2 gruntu.

Zmiana wysokości czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu
i propozycji nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do dzierżawy zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin składania wniosków kończy się 12 czerwca 2024r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl oraz w dziennikach internetowych www.otoprzetargi.pl,
www.przetargi-gctrader.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 30 kwietnia 2024r. do 12 czerwca 2024r.

Lokalizacja

Ruchomości

Proponowane dla Ciebie

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieog...

Cena: 104.250,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
maszyny przemysłowe

Ruciane-Nida,

SKODA SUPERB III

Cena: 73.000,00

Data: 10.07.2024

Sprzedaż
samochody osobowe

Piekary Śląskie, slaskie

Na sprzedaż Skoda Yeti 2.0 TDI DPF MR’09 E4

Data: 09.07.2024

Sprzedaż
samochody osobowe

Warszawa, mazowieckie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakł...

Data: 26.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Szczecin, zachodniopomorskie

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieogra...

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Rymanów, podkarpackie

Ogłoszenie V publicznego przetargu ustnego nieogra...

Data: 25.06.2024

maszyny, urządzenia
Sprzedaż

Rudnik, lubelskie

Na sprzedaż Zwijarka do blachy Typ XZM-25x3

Cena: 35.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Piekło Górne, pomorskie

Na sprzedaż Szlifierka SPA Typ SPA-25

Cena: 17.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Piotrówek, lubelskie

Na sprzedaż Szlifierka do otworów i wałków Typ SOJ...

Cena: 9.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Sztum, pomorskie

Na sprzedaż Szlifierka do otworów Typ 3A-227

Cena: 12.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Józefów, lodzkie

Na sprzedaż Szlifierka do wałków Typ 3A-227

Cena: 12.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Osmolice Drugie, lubelskie

Na sprzedaż Szlifierka RUP Typ RUP-28

Cena: 20.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Józefów, lodzkie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ 2H-135

Cena: 9.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ WKA-40

Cena: 10.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ WKA-40

Cena: 10.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie